Lösa in presentkort

Under konstspaningshelgen säljer alla utställare, gästutställarna undantaget, lotter till ett gemensamt lotteri ur vilket vi efter avslutad "spaning" drar ett antal vinnare som alla får presentkort av olika valörer.

Vinnarna har sedan till och med nästkommande års Konstspaning på sig att lösa in presentkortet hos någon av oss medlemmar. Antingen som HEL betalning eller som delbetalning på ett inköp.

Du som tar emot presentkortet kontrollerar utgångsdatumet innan du godtar det. Därefter vänder du dig till kassören, Eva Wistedt, med det emottagna presentkortet och ett kontonummer för utbetalning.