Då vi är så pass få medlemmar i vår förening försöker vi fördela ansvaret för det som skall göras så att samtliga medlemmar blir delaktiga. Vi kallar det för arbetsgrupper och för närvarande har vi fördelat uppgifterna enligt nedan.

Varje sammankallande är ansvarig för dokumentation av innevarande års arbete och för att sedan lämna den samlade redovisningen till sittande föreningsordförande inom en månad efter avslutad konstspaningshelg

Arbetsgrupp     Sammankallande     Gruppmedlemmar    
             
Annonsförsäljare   Ingrid Nygren   Inga-Mari Ahlgren    
        Erik Vargtand    
             
Marknadsföring/karta-folder       Kristina A. Malmberg    
        Bror Jakobs    
        Inger Ståbi    
        Pyttan Krantz    
        Leif Andersson     
        Els-Marie Gustafsson    
        Irene Reenberg    
             
Hängningsgrupp (inkl. in- och utlämning)   Margareta Robertsson   Liz Stavlid    
        Gudrun Magnusson    
        Catarina Ingvaldsdotter    
             
Lotteri   Leif Andersson   Erik Vargtand    
             
Skyltansvarig   Klara Täght        
             
Invigning   Magdalena Zimmerman        
             
Hemsidan   Peter Flinck        
             
Facebook/Instagram   Livia Thoors        
             
Gästutställare   Åsa Karner